apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek 02 wrzesień 2019
7.00 – śp. Czesławę Stefanię Barbarę Henryka Wacława Dopierała zm. dziadków Dopierała Fabisiak Jędrkowiak
8.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego Szkoła Podstawowa
9.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodow
18.30 – śp. Andrzeja Hejduka Annę Łuczak (od Eweliny Pawła Bednarek Oli Mariusza Przybył
– śp. Stefana Władysławę Ignacego Mucha Leona Bolewickiego

Wtorek 03 wrzesień 2019 – św. Grzegorza Wielkiego
7.00 – śp. Zygmunta Jarus (od Demskich Ireny Czapskiej i Hądzelków z Gumienic)
18.30 – śp. Stanisławę Władysława Miernickich zm. Miernickich Pasiów Kwiatkowskich Musialskich ks. kan. Hiero

Środa 04 wrzesień 2019
7.00 – śp. Tadeusza Tomczaka (od Rannej Zmiany)
– śp. Zofię Kazimierza Stanisława Czesława Przybył zm. dziadków Klarczyków i Przybyłów
18.30 – śp. Andrzeja Hejduka (od Marka Andrzejewskiego z rodz.)

Czwartek 05 wrzesień 2019
7.00 – śp. Irenę Popławską (od Pawlaków z Dłoni Matuszewskich z Miejskiej Górki)
– śp. Edwarda Krawca (od szwagra Józefa z żoną i rodziną)
18.30 – śp. Mariannę Władysława Idkowskich i zm. z rodz.
– śp. Anielę Kaniewską (od syna Jarosława z żoną i córkami)
Piątek 06 wrzesień 2019
7.00 – śp. Annę Łopaczyk (od syna Michała z Alicją)
– śp. Halinę Liberską (od córki Elżbiety z mężem)
16.30 – śp. Jana (16r) Krystynę Drukarczyk Czesława Czaprackiego
18.30 – śp. Mariana (im) Antoninę Kazimierza Maciejczyk Teresę Władysława Mariana Urnych
21.00 – w intencji mieszkańców Rejonu III (Borecka Koźmińska Krótka Słoneczna Zielona Szarych Szeregów
Bohaterów Westerplatte)
Sobota 07 wrzesień 2019
7.00 – śp. Mariannę Mieczysława Fengler Zenona Nowaka ks. kan. Hieronima Muczka zm. z rodz.
– śp. Stanisławę Pawlak (od Sylwii i Mariusza z dziećmi)
14.00 – chrzest Dawid Janicki
17.00 – z ok. 70 ur. Doroty z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i potrzebne łaski
18.00 – śp. Jerzego Wasielewskiego (od Stefani Patryjas z rodz. z Wyganowa)
– śp. Stanisława Maszkowskiego (od córki Eweliny z wnukiem Michałem i córki Natalii z Emilem)
Niedziela 08 wrzesień 2019 – XXIII niedziela zwykła
7.30 – śp. Stanisława Nowaczyka (od Krystyny Lisik z rodz.)
9.00 – ZA PARAFIAN
10.45 – śp. Aleksego Zdzisława Dutkowiak Jana Hądzelek Krystynę Juskowiak Marię Nikodema Mikstackich
15.00 –
18.00 – śp. Stanisławę (15r) Ignacego Płaczek Helenę Hieronima Fengler