apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek 04 maj 2020 – św. Floriana
7.00 – śp. Cecylię Łyduch (od III Róży Matek Różańcowych)
– śp. Zofię Mroczek (od rodz. Bryl z Babkowic i Piasków)
18.30 – w intencji wszystkich strażaków parafii Pogorzela i członków ich rodzin i zm. strażaków i członków ich r
– śp. Agnieszkę Szczepana Czesława Kulińskich Marię Edwarda Fengler

Wtorek 05 maj 2020
7.00 – śp. Józefa Dudzińskiego (17r) zm. z rodz. Dudzińskich
18.30 – śp. Irenę Busz (im)

Środa 06 maj 2020 – św. apostołów Filipa i Jakuba
7.00 – śp. zm. z rodz. Rogowiczów Kuberkiewiczów i Wujewskich
– śp. Klarę Wilczyńską (od wnuczki Anny Rączkiewicz z dziećmi)
18.30 – śp. Krystynę Mieczysława Helenę Zbyszewskich Henryka Jana Edwarda Felisiak
– śp. Czesławę Urna (od koleżanek Agnieszki i Pawła)

Czwartek 07 maj 2020
7.00 – z podz za życie z prośbą o zdrowie bł. Boże o światło Ducha Św. i łaski potrzebne do dawania codziennego
świadectwa życia zgodne z wolą Bożą dla ks. Kanonika z ok. urodzin
– śp. Bogdana Mikołajczyka (od rodz. Nagieł z Ostrowa Wlkp.)
18.30 – Msza św. dziękczynna za dar życia i kapłańskiego powołania z prośbą o dary Ducha Św. konieczne do
codziennego życia Ewangelią i dążenie do świętości oraz opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia
– śp. Jadwigę Lekowską (od sąsiadów Orzechowskich)

Piątek 08 maj 2020 – uroczystość św. Stanisława bpa i męczennika
7.00 – śp. Tadeusza Dymarskiego (od rodz. Podsiadły i Kowalik)
– śp. Janinę Skałuba (od rodz. Augustyniak z Siedmiorogowa II)
18.30 – śp. Jana Jadwigę Surma zm. z rodz. Chudych Surmów i dusze w czyśćcu cierpiące
– śp. Józefa (30r) Teresę Adamków zm. z rodzin z obu stron

Sobota 09 maj 2020
7.00 – śp. Helenę Stanisława Teresę Władysława Skowrońskich Telesfora Kordek Domicelę Jana Bolewickich zm
– o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty i o zdrowie dla matki i dziecka
18.00 – śp. Waldemara Robakowskiego Marka Barana Piotra Nadolnego Ewę Jerzego Mikstackich ks. kan. Hieron
– śp. Gertrudę Gazda (od Tuszyńskich i Serków)

Niedziela 10 maj 2020 – V niedziela Wielkanocna
7.30 – śp. Nikodema Marię Mikstackich Jan Pelagię Wojciechowskich Józefa Genowefę Spychała Sabinę
Jaworską zm. z rodz. ks. kan. Hieronima Muczka
9.00 – ZA PARAFIAN
10.45 – śp. Kazimierę Franciszka Twardowskich Teresę marina Nawrockich zm. dziadków z obu stron
18.00 – śp. Helenę Stanisława Klonowskich Jadwigę Piotra Władysława Grobelnych zm. dziadków z obu stron