apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek 05 wrzesień 2022 

  7.00 – śp. Bronisława Klepackiego (od chrześniaka Wiesława z rodz.) 

           – śp. Janinę Gazda 

18.30 – śp. Weronikę Stanisława Szajbel Jerzego Kacpra Praczyk  

           – śp. Franciszka Piniewskiego Gertrudę Jana Zink 

Wtorek  06 wrzesień 2022 

  7.00 śp. Ryszarda Zygner (od rodz. Pawlaków Fabisiaków i Kaniewskich) 

18.30 – śp. Kazimierę Mariannę Józefa Witczak Józefę Józefa Jarus Stanisławę Franciszka Chudzińskich Marię   

              Jana Kostka dusze w czyśćcu cierpiące 

Środa 07 wrzesień  2022 

  7.00 – śp. Mariannę Mieczysława Fengler zm. z rodz. Zenona Nowaka ks. kan. Hieronima Muczka 

           – śp. Anielę Kaniewską (od Stanisława Kaniewskiego)  

18.30 – śp. Milenę Stanisławę Władysława Miernickich Helenę Wrzecioniarz zm. Miernickich Pasiów Piesyków

             Kwiatkowskich Musialskich ks. kan. Hieronima Muczka  

           – śp. Zygmunta Mikołajczyka (od siostrzeńca Adama i siostrzenic Iwony i Kamili z rodzinami)           

Czwartek 08 wrzesień 2022 

  7.00 – śp. Marię Maksymiliana Milerów Juliana Władysławę Czwojda i zm. z rodzin

           – śp. Mirosławę Niestrawską (od koleżanek i kolegów Agaty) 

18.30 – śp. Felicję Edmunda Minta Romana Krystiana Jercha 

           – śp. Annę Walentego Błaszyk Stanisławę Władysława Swora Jadwigę Franciszka Szymura zm. z rodz. dusze  

Piątek 09 wrzesień  2022 

  7.00 – śp. Mariana Lindner (od Anny Kordek Jolanty Zdzisława Sroka

           – śp. Stanisława Mikołajczyka (od kuzynki Barbary i kuzyna Ryszarda z Wziąchowa) 

18.30 – śp. Franciszka Marię Annę Mieczysława Kaniewskich zm. z rodz.)   

           – śp. Stanisława Chudy (od sąsiadów z ul. Gostyńskiej) 

                                     

Sobota 10 wrzesień 2022 

  7.00 – śp. Jerzego Feledziak (od rodz. Brudków i Pośpiechów) 

14.00 – chrzest Ignacego Kaniewskiego i 2 ur. Marysi 

15.00 – ślub Renata Urny i Marek Kieliszkowski 

16.00 – z ok. 45 r. ślubu Danuty i Józefa z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie  

17.00 – z ok. 80 ur. Marii z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie 

18.00 – śp. Elżbietę Jana Porożyńskich Mieczysławę Zygmunta Stefana Wyzuj Teresę Antoniego Kaczmarczyk 

           – śp. Marian Siekierkowskiego (od żony Marii)             

Niedziela 11 wrzesień 2022 – XXII niedziela zwykła 

  7.30 – śp. Domicelę Stanisława Jana Agnieszkę Jana Bolewickich Szczepana Stanisławę Szczepana Kempińskich

             Urszulę Krzysztofa Maćkowiak 

  9.00 – śp. Annę Nowacką (od wnuczki Grażynki z mężem i prawnukiem)  

10.45 – śp. Bronisławę Czesława Trawińskich Monikę Henryka Foltynowiczów zm. dziadków ks. Kan. Hieronima  

13.00Msza dożynkowa za tegoroczne żniwa w Parku Miejskim  

15.00 – śp. Mirosławę Pawlak (od brata Sylwestra z żoną i rodziną) 

18.00 – śp. Ewę Marię Feliksa Józefa Kędziora Zofię Michała Matuszczak zm. z rodz. Furmanowskich