apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek 06 maj 2019 – święto św. Filipa i Jakuba
7.00 – śp. zm. z rodz. Rogowiczów Wujewskich Kuberkiewiczów
– śp. Renatę Błaszyk (od Ani Fahner Ewy Woźniak Marii Szmania z rodz.)
18.30 – śp. Józefa (29r) Teresę Adamków Zofie Stanisława Władysławę Krygielów zm. z rodz. z obu stron
– śp. Janinę Kulską (od syna Włodzimierza z rodz.)

Wtorek 07 maj 2019
7.00 – dziękczynna za dar życia i kapłańskiego powołania ks. Kan. Dariusza z prośbą o dary Ducha św. konieczne
do codziennego życia Ewangelią i dążenie do doskonałości, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia
18.30 – śp. Zygmunta Jarus (od rodz. Dąbrowskich i Błaszyków)

Środa 08 maj 2019 – św. Stanisława bpa
7.00 – śp. Stanisława Nowaczyka (od Anety Walczak z rodz.)
– śp. Stefana Zawodnego (od rodz. Kulińskich z Głuchowa)
18.30 – śp. Stanisławę Józefa Ludwikę Wincentego Ilasz Janinę Romana Kubiak Romualda Kierkiewicza
– śp. Jerzego Klak (od najbliższych sąsiadów z ul. Rycerskiej)

Czwartek 09 maj 2019
7.00 – śp. Helenę Turbańską (od bratowej z Elżbietkowa z rodz.)
– śp.
18.30 – śp. Helenę Stanisława Skowrońskich Telesfora Kordek zm. z rodz.
– śp. Bronisławę Gościniak (od syna Marka z żoną)

Piątek 10 maj 2019
7.00 – śp. Edwarda (48r) Helenę Mariana Mazur
– śp. Pawła Piniewskiego (od Ewy Atłas i Ewy Pęczek)
18.30 – śp. Wandę Świergal (od Mariusza z rodz. i mamą)
– śp. Leokadię Walczak (od wnuków Kasi Doroty i Tomka z rodzinami)

Sobota 11 maj 2019
7.00 – śp. Domicelę Jana Agnieszkę Jana Bolewickich Szczepana Stanisławę Szczepana Kempińskich Urszulę
Krzysztofa Maćkowiak ks. Prał. Stanisława Jezierskiego
– śp. Andrzeja Pawlukowicza (od córki Barbary z rodz. i wnuczek Marty i Edyty z rodz.)
15.00 – z ok. 85 ur. Anieli z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże opiekę i potrzebne łaski
18.00 – śp. Józefa Ziółkowskiego (od szwagra Jerzego z żoną chrześnicy Izy i Jarka z rodzinami)
– śp. Bogdana Mariannę Stanisława Golejewskich Czesławę Franciszka Andrzejewskich zm. dziadków i rodze
Niedziela 12 maj 2019
7.30 – śp. Nikodema Marię Mikstackich Jana Pelagię Wojciechowskich Genowefę Józefa Spychałów zm. z rodz.
9.00 – ZA PARAFIAN
10.45 – śp. Wandę Łapacz Stanisławę Wacława Dymińskich zm. z rodz.
– śp. Sabinę Jaworską
18.00 – śp. Kazimierę Franciszka Twardowskich Mariana Nawrockiego Magdalenę Franciszka Wojtaszek