apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

 

Poniedziałek 07 sierpień 2023 

  7.00 – z ok. ur. s. Bernadetty z podz za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże zdrowie i opiekę 

18.30 – śp. Annę Jana Mirosławę Janusza Pawlak  

 

Wtorek 08 sierpień 2023 św. Dominika 

  7.00 śp. Władysława Kowańdy (11r)  

18.30 – śp. Grzegorza Krauze (8r) Jadwigę Włodzimierza Kościelnych Marię Józefa Fengler   

           

Środa 09 sierpień 2023 – św. Teresy Benedykty od krzyża 

  7.00 – śp. Wiktora Mieczysława Julię Marię Domańskich Władysława Kowańdy Stefana 

              Władysławę Berek Czesławę Maćkowiak zm. Pawlickich ks. kan. Hieronima Muczka 

              dusze w czyśćcu cierpiące   

18.30 – śp. Bernarda Stefanię Jana Gruchotów Marię Franciszka Wiktorię Jana Robakowskich 

  1. z rodz. Szymkowiaków dusze w czyśćcu cierpiące    

 

Czwartek 10 sierpień 2023 – św. Wawrzyńca 

  7.00 – śp. Halinę Władysława Liberskich i zm. dziadków    

18.30 – śp. Grażynę Borek(6r) Stefana Łankiewicza (5r) zm. z rodz. Łankiewicz 

 

Piątek 11 sierpień 2023 

  7.00 – śp. Mariana Siekierkowskiego (od rodz. z Ponieca)  

18.30 – śp. Czesława Seraszka (od rodziny Sierszulskich i Król)

             

Sobota 12 sierpień 2023 

  7.00 – śp. Antoniego Dytrych (od Waldka i Asi z rodz.) 

17.00 – chrzest Kamila Twardowskiego  , Roczek Ignacego i 3 urodziny Marii Kaniewskich

18.00 – śp. Józefa (21r) Mariannę Ratajczak Mariannę Franciszka Mariana Feliksa Szymkowiak 

  1. z rodzin     

Niedziela 13 sierpień 2023 XIX Niedziela zwykła 

  7.30 – śp. Mariana Pernaka Klarę Romana Romka Elżbietę Andrzejewskich Krystynę 

             Mieczysława Zbyszewskich Halinę Eisop i zm. z rodz. 

  9.00 – śp. Kazimierę Piotra Annę Kowalczyk Władysławę Nikodema Jańczak zm. z rodz.   

10.45 – śp. Stefana Marię Antoniego Szymczak Władysławę Teodora Nojman zm. rodzeństwo  

18.00 – z ok. 44 r. ślubu Ireny i Andrzeja z podz i prośbą o bł. Boże zdrowie opiekę Matki Bożej