apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek  08 kwiecień 2019 – DZIEŃ SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ

 7.00  – śp. Felicję Minta (od rodz. Ilaszów)

           – śp. Celinę Pawelec (od byłych sąsiadów z pałacu)  

10.00 – śp. Renatę Błaszyk (od pracowników PPHU „ACER”)

18.00 – śp. Jana Błażejewskiego (od koleżanki Ewy z rodz.)  

          – śp. Jana Jarus (od brata Sylwestra z żoną i rodziną)

          – śp. Bronisławę Gościniak (od sąsiadów z bloku 69)

 

Wtorek  09 kwiecień 2019 – REKOLEKCJE

 7.00 – śp. Franciszka Stanisława Teresę Nadolnych Annę Franciszka Józefa Ptaszników

  1. Kan Hieronima Muczka ks. Prał. Stanisława Jezierskiego             

          – śp. Edwarda Bartkowiaka (od Krystyny i Henryka Kaniewskich)   

10.00 – śp. Krystynę Andrzejewską (od kuzynostwa Wiesławy, Karola, Pawła, Waldemara z rodz.)  

18.00 – śp. Elżbietę Waleriana Filipiak Bożesławę Filipiak

          – z ok. 30 r. ślubu Danuty i Leszka z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże w rodzinie

          – śp. Helenę Turbańska (od Jolanty i Piotra Curyk)    

 

           

Środa  10 kwiecień 2019 – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

 7.00 – śp. Pawła Piniewskiego (od pracowników DINO z Krotoszyna i Małgorzaty Weber)

          – śp. Gertrudę Gazda (od Jadwigi Łankiewicz z synem)

          – śp. Andrzeja Majnert (od właściciela i pracowników Firmy AGRO-TOM i MTS)

10.00 – śp. Mariana Andrzejewskiego (od kuzynostwa Reginy, Wandy, Zenka)

18.00 – śp. Marię (8r) Stanisława Pawła Mazurek Krystynę (7r) Antoniego Matysiak

            Jana Twardowskiego    

          – śp. Krystynę Andrzejewską (od Krystyny Władysława Robaczyńskich i Małgosi z dziećmi)

          – śp. Tadeusza Tomczaka (od koleżanek i kolegów z firmy SKR i PAROL)

 

           

Czwartek  11 kwiecień 2019

 7.00 – śp. Barbarę Kostek (od rodz. Pawlak Przykota Sobańskich)

          – śp. Zygmunta (8r) Zofię Nawrockich zm. z rodz. Nawrockich i Wasielewskich

          – śp. Stanisława Lisik (od Marii Mikołajczyk)  

18.00 – śp. Wandę Świergal (od Stachowiaków z Elżbietkowa i Borku)

          – śp. Zofię Mroczek (od Renaty i Michała Dudkowiak)

 

    

Piątek  12 kwiecień 2019

 7.00 – śp. Urszulę Leszka Bona Łucję Jerzego Ryszarda Kopejkin zm. dziadków z obu stron

          – śp. Zygmunta Jarus (od rodz. Biernackich i Markowskich)  

          – śp. Tadeusza Tomczak (od Michała Kaniewskiego z rodz. i pracowników firmy)

18.00 – śp. 

          – śp. Władysławę Grygiel (od córki Kazi)  

19.00 – Msza św. na rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

19.30 – Msza św. na rozpoczęcie Warsztatów Muzyczno – Liturgicznych  

 

Sobota  13 kwiecień 2019

 7.00 – śp. Pawła Kieliszkowskiego ( od Urbaniaków z Drzewiec, cioci Haliny i kuzyna Karola z r

          – śp. Andrzeja Pawlukowicza (od Mirosławy Suchorskiej i Danuty Krakowskiej z rodz.)

17.00 – chrzest Maria Waligóra i roczek Zuzanna Nowakowska

18.00 – śp. Leokadię Mikołajczak (od bratanka Mariusza z rodz. i mamą)

          – śp. Edwarda Bartkowiaka (od sąsiadów z ul. Rynek 37)

 

Niedziela 14 kwiecień 2019 – Niedziela PALMOWA  MĘKI PAŃSKIEJ

 7.30 – śp. Stanisława Nowaczyka (od mieszkańców Gumienic)

          – z ok. 80 ur. Moniki z podz i prośba o zdrowie bł. Boże i potrzebne łaski

 9.00 ZA  PARAFIAN   

10.45 – śp. Edwarda Władysławę Edwarda Łapacz  

15.15 – śp. Kamila Talarczyka (od Piotra i Przemka Wielowiejskich z rodzicami)

18.00 – śp. Teresę Alojzego Kazimierę Zbigniewa Kaczmarczyk Józefę Stanisława Andrzejewskich

            Zygmunta Wyzuja