apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek  09 sierpień 2021 – św. Teresy Benedykty od krzyża  

  7.00 – śp. Wiktora Mieczysława Julię Marię Domańskich zm. z rodz. Pawlickich Czesławę 

             Maćkowiak Władysławę Stefana Berek dusze w czyśćcu cierpiące ks. kan. Hieronima  

18.30 – 

Wtorek  10 sierpień  2021 – św. Wawrzyńca 

  7.00 – śp. Grzegorza Krauze (6r) Jadwigę Włodzimierza Kościelnych Marię Józefa Fengler  

18.30 – śp. Mirosławę Annę Jana Janusza Pawlak (od mieszkańców ul. Boh. Westerplatte)  

              

Środa 11 sierpień 2021 – św. Klary 

  7.00 – śp. Krystynę Radoła (od wnuczek i wnuków) i śp. Franciszka Trawińskiego i zm. z rodz.  

18.30 – śp. Bernarda (20r) Stefanię Jana Gruchot Marię Franciszka Wiktorię Jana Robakowskich

  1. z rodz. Szymkowiak dusze w czyśćcu cierpiące  

 

Czwartek 12 sierpień 2021 

   7.00 – śp. Kacpra Praczyka (od dziadków Marii i Czesława Jezierskich)  

 18.30 – śp. Mariana Lindnera (od brata Tadeusza z rodz.) 

                                        

Piątek 13 sierpień 2021 

  7.00 – śp. Zofię Kazimierza Czesława Stanisława Przybył 

18.30 – śp. Mariana (17r) Czesławę Urnych (od chrześniaka Bogdana z żoną i dziećmi) 

 

Sobota 14 sierpień 2021 – sw. Maksymiliana Marii Kolbego 

  7.00 – śp. Ewę Kędziora (od rodz. Mikołajczyków Mikstackich i Parużyńskich)  

15.00 – chrzest Wojciech Urny, Kornelia Chrushak 

16.00 – z ok. 45 r. ślubu Barbary i Andrzeja z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę MB

17.00 – z ok. 15 r. ślubu Karoliny I Tomasza z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę MB 

18.00 śp. Józefa (19r) Mariannę Ratajczak Mariannę Franciszka Feliksa Mariana Szymkowiak 

              zmarłych z rodzin   

Niedziela 15 sierpień 2021 – XVIX niedziela zwykła 

  7.30 – z podz. PB i MB za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie bł. Boże dla Szymona i Bartosza 

             i jedność w rodzinie  

  9.00 – śp. Michała Miedzińskiego (od siostry Haliny z córkami i rodzinami)  

10.45 – śp. Pelagię Jana Wojciechowskich Marię Nikodema Mikstackich Genowefę Józefa 

             Spychałów Sabinę Jaworską ks. kan. Hieronima Muczka   

18.00 – śp. Janinę Sawicką (30r) Stanisława Sawickiego Jadwigę Kaczor Mirosławę Ryszarda 

              Budzyńskich