apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek 09 wrzesień 2019
7.00 – śp. Mariannę Sylwestra Kasprzak Czesławę Zygmunta Waśkowiak Helenę Antoniego
Nowackich
18.00 – śp. Kazimierę Witczak zm. dziadków Witczak Jarus Kostka Chudzińskich
18.30 – śp. Mariannę Fengler (od córki)

Wtorek 10 wrzesień 2019
7.00 – śp. Andrzeja Majnerta (od brata Andrzeja z żoną i rodziną)
18.30 – śp. Helenę Wojciechowską Bogdana Golejewskiego

Środa 11 wrzesień 2019
7.00 – śp. Edmunda Kieliszkowskiego (od kuzynki Bolesławy i rodz. Orplów)
16.30 – Msza św. dla Czcicieli Krwi Pana Jezusa
18.00 – śp. Franciszka Marię Annę Kaniewskich Irenę Idziego Grobelnych i zm. z rodz.
18.30 – śp. Tadeusza Gazda (od Barbary i Andrzeja Jarus)

Czwartek 12 wrzesień 2019
7.00 – śp. Kazimierę Tomczak (od rodz. Czubak z Krotoszyna)
18.00 – z ok. 80 ur z podz i prośbą o zdrowie opiekę zm. męża, dzieci rodziców brata dusze w czy
18.30 – śp. 

Piątek 13 wrzesień 2019
7.00 – śp. Grażynę Borek (od rodz. Sieńskich i Chorałowej)
18.30 – śp. Zdzisława Nikodema Władysławę Foltynowicz Franciszka Stanisławę Tasiemskich

Sobota 14 wrzesień 2019 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 – śp. Zofię Dymarską (od I róży Matek różańcowych z Gumienic)
15.00 – roczek Laura Dorczyk
18.00 – śp. Sławomira Teodora Marię Piotra Rączka Katarzynę Władysława Zdzisława
Wojciechowskich Helenę Turbańską Janinę Kazubek Edmunda Joannę Grządka
Niedziela 15 wrzesień 2019 – XXIV niedziela zwykła
7.30 – śp. Tadeusza Józefa Władysława Sielewicz
9.00 – ZA PARAFIAN
10.45 – śp. Bronisławę Czesława Trawińskich i zm. z rodziny
18.00 – śp. Pelagię Jana Wojciechowskich zm. Wojciechowskich Gajewskich Genowefę Józefa
Spychałów ks. kan. Hieronima Muczka