apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek 12 sierpień 2019
7.00 – śp. Jana Błażejewskiego Annę Łuczak (od rodz. Przybyłów z Małgowa)
18.30 – śp. Kazimierę Kowalczyk (12r) Piotra Annę Kowalczyk Władysławę Nikodema Jańczak
zm. z rodzin

Wtorek 13 sierpień 2019
7.00 – śp. Emilię Mikstacką (od syna Łukasza z Ewą dziećmi i rodzinami)
18.30 – śp. Marię Stanisławę Władysława Swora i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa 14 sierpień 2019
7.00 – śp. Małgorzatę Bednarek (od rodz. Chudych)
18.30 – z podz Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie bł. Boże o mądrość
życiową dla Szymona i Bartosza i całej rodziny

Czwartek 15 sierpień 2019 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.30 – śp. Pelagię Jana Wojciechowskich Marię Nikodema Mikstackich Genowefę Józefa
Spychałów Sabinę Jaworską ks. kan. Hieronima oraz o zdrowie bł. Boże dla Marii
9.00 – śp. Stefana Szymczaka (20r) zm. rodziców teściów braci i zm. z rodziny
10.45 – śp. Zygmunta Alfredę Ryszarda Mikstackich Bolesławę Aleksandra Kopejkin Agatę Harego
Bender Irenę Mariannę Andrzejewskie Genowefę Mariana Karola Wilczyńskich
18.00 – śp. Janinę (28r) Stanisława Sawickich Jadwigę Kaczor Mirosławę Ryszarda Budzyńskich

Piątek 16 sierpień 2019 – św. Stefana
7.00 – śp. Jana Błażejewskiego (od Danki i Henia Gol z dziećmi z Kuklinowa)
18.30 – śp. Mariana (15r) Władysława Teresę Urnych Agnieszkę Józefa Edwarda Leśniaków
Bernadetę Szwałek Mariana Maciejczyka Kazimierza Maćkowiaka

Sobota 17 sierpień 2019 – św. Jacka
7.00 – z ok. 45 r ślubu Łucji i Eugeniusza z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie
17.00 – z ok. 18 ur. Tobiasza z podz. i prośbą o zdrowie bł. Boże światło Ducha Św. w dorosłym
18.00 – śp. Bernarda (18r) Stefanię Jana Gruchot Marię Franciszka Wiktorię Jana Robakowskich zm. z rodz.
Szymkowiak oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 18 sierpień 2019 – XX niedziela zwykła
7.30 – śp. Stanisława Nowaczyka (od rodz. Kokocińskich z Gumienic)
9.00 – śp. Zofię Dymarską (od mieszkańców Gumienic)
10.45 – śp. Wandę Świergal (2r) Bożenę Grygiel zm. z rodz. Dudzińskich i z ok. 25 r ślubu z podz i prośbą
o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie
18.00 – śp. Mariana Maciejczyka (3r) Teresę Władysława Urnych Antoninę Kazimierza Maciejczyk