apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

 

Poniedziałek  15 październik 2018 – św. Teresy od Jezusa  

 7.00  – śp. Zdzisława Foltynowicza (od sąsiadów z ul. Szpitalnej)  

           – śp. Czesława Kaniewskiego (od Marii i Tadeusza Kaniewskich z rodz.)   

18.30 – śp. Jadwigę Wojciecha Józefa Maciejewskich Wandę Wacława Andrzeja Fahner Cecylię Antoniego

            Borońskich ks. Kan. Hieronima Muczka  

          – śp. Janinę Zielińską (od brata Bronisława chrześniaczki Mieci i bratanka Jarosława z rodz.)  

Wtorek  16 październik 2018 – św. Jadwigi Śląskiej

 7.00 – śp. Krystynę Juskowiak (od rodz. Mikstackich i Gałan)

18.30 –       

Środa  17 październik 2018 – św. Ignacego Antiocheńskiego

 7.00 – śp. Stanisława Romałę (od Haliny Krause z rodz.)   

          – śp. Czesławę Klepacką (od chrześniaka Zygmunta z rodz.)

18.30 – śp. Stanisława Lisika (od rodz. Grzywaczyków z Wymysłowa)

         – śp. Zenona Mazurka (od współpracowników córki Karoliny)   

 

Czwartek  18 październik 2018 – św. Łukasza

 7.00 – śp. Danutę Zbigniewa Kożuchowskich i zm. z rodz.

          – śp. Felicję Minta (od członków rady parafialnej)

18.30 – śp. Józefa (25r) Annę Bogdana Mikołajczyk Jana Cecylię Zbigniewa Irenę Antoniego Stefanię Stanisława

            Stanisławę Florkowskich    

          – śp. Sylwestra Kulińskiego (od córki Jolanty z rodz.)

 

Piątek  19 październik 2018

 7.00 – śp. Helenę Mariana Gol Danutę Henryka Wilczyńskich Mieczysławę Wiśniewską Bronisława Łuczaka  

            Jana Błażejewskiego

          – śp. Urszulę Maćkowiak (od Darii Filipa i Oskara)  

18.30 – śp. Kazimierę Franciszka Twardowskich Mariana Nawrockiego zm. dziadków

          – śp. Karola Gol (od siostry Anny z córką i Pawła z rodz.)

 

Sobota  20 październik 2018 – św. Jana Kantego

 7.00 – śp. Cecylię Łyduch (od rodz. Kieliszkowskich i Kazubków)  

15.00 – chrzest Marii Gruchot roczek Emilii Pawlickiej i Antoniego Kaniewskiego  

17.00 – z ok. 80 ur. Stanisława z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinie   

18.00 – śp. Ireneusza Dymarskiego (od brata Stanisława)

 

Niedziela 21 październik  2018 – XXIX niedziela zwykła

 7.30 – śp. Henryka Naskrętskiego (3r)  

 9.00 – śp. Katarzynę Marię Józefa Franciszka Teresę Antoniego Wiesława Czaprackich Pelagię Jana Stanisława

            Teresę Józefa Kazubek zm. z rodz.       

10.45 – śp. Henryka Mariannę Ludwika Bednarek Zdzisława Bronisława Kot Zofię Zygmunta Karola Gol zm. z rodz.

15.00Msza św. dla członków Żywego Różańca Matek i Ojców a także Róż Rodziców modlących się za dzieci    

18.00 – śp. Leszka Burzyńskiego (15r) Teresę Genowefę Burzyńskich Marie Edwarda Dymarskich