apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

 

Poniedziałek 16 styczeń 2023 

  7.00 – śp. Antoniego Stanisławę Irenę Mieczysława Krystynę Zenona Dubisz Joanne Wojciecha Rzepczyńskich

             Marię Stanisława Wojtyczka Ignacego Zapaśnika ks. Kan. Hieronima Muczka  

           – śp. Zenona Kicińskiego (od Ireny Sobańskiej z rodz. z Kaczagórki) 

 

Wtorek 17 styczeń 2023 

  7.00 śp. Władysławę Nikodema Zdzisława Foltynowicz Klarę Romana Romka Elżbietę Andrzejewskich 

             Krystynę Mieczysława Zbyszewskich Hannę Eisop   

 

Środa 18 styczeń  2023 

  7.00 – śp. Pawła Adamka (od rzemieślników z Pogorzeli) 

           – śp. Tomasza Bednarek (od wuja Sławka z Robertem z Odolanowa) 

18.00 – śp. Władysława Jadwigę Piotra Grobelnych Zofię Franciszka Dominika Stanisławę Szczepaniak 

              Halinę Jana Nowackich Helenę Stanisławę Klonowskich     

 

Czwartek 19 styczeń 2022 

  7.00 – śp. Zdzisława Jańczaka (od Grażyny i Andrzeja Kieliszkowskich z rodz.)   

           – śp. Andrzeja Mikołajczyka (od siostry Władysławy z rodz.) 

18.00 – śp. Jacka Patalasa (od Zofii z rodz.) 

           – śp. Tadeusza Foltynowicza (od żony)  

 

Piątek 20 styczeń 2023 

  7.00 – śp. Stanisława Bolewickiego (od Stanisławy Kempińskiej) 

           – śp. Bogdana Foltynowicza (od rodz. Miernickich z Gumienic) 

18.00 – śp. Antoniego Dytrych (od córki Wiolety z rodz.)  

           – śp. Franciszka Gorzelannego (od żony z rodz.) 

 

Sobota 21 styczeń 2023 

  7.00 – śp. Kacpra Praczyk (od koleżanek i kolegów z wydziału D10 MANHUMEL)  

           – śp. Jerzego Praczyk (od mieszkańców Bielaw Pogorzelskich) 

17.00 – chrzest Laura Mikstacka Jan Nawrot roczek Julia Rączka  

18.00 – śp. Edmunda Ryszarda Wojciecha Michała Władysławę Zygner Marię Stanisława Urbańskich zm. z rodz.  

           – śp. Łucję Romana Foltynowicz Władysławę Nikodema Stefana Krystynę Karola Jańczak Janinę Stanisława

              Sikora Kazimierę Kowalczyk ks. kan. Hieronima Muczka zm. dziadków     

 

Niedziela 22 styczeń 2022 – III Niedziela zwykła 

  7.30 – śp. Hieronima (34r) Helenę Mariannę Józefa Fengler Stanisławę Ignacego Płaczek 

  9.00 ZA  PARAFIAN 

10.45 – śp. Telesfora Konstancję Jana Zygmunta Szczęsnych Anastazję Jana Zygmunta Feliksa Bogacz Tadeusza 

              Tomczaka Mariana Walkowiak ks. kan. Hieronima Muczka Stanisławę Krajka  

18.00 – śp. Krystynę (6r) Edmunda Andrzejewskich zm. z rodz. Andrzejewskich Mikstackich ks. kan. Hieronima