apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek  18 październik 2021 – św. Łukasza 

  7.00 – śp. Danutę Czapracką (od Andrzeja Małgorzaty Dytrych z rodz. Mirosławy i Katarzyny Dytrych)    

           – śp. Anielę Kaniewską (od sąsiadów Andrzejewskich i sąsiadki Małgorzaty Curyk)  

18.30 – śp. Annę Józefa Bogdana Mikołajczyk Genowefę Stanisława Parużyńskich i zm. dziadków  

           – śp. Marię Przepierzyńską (od syna Piotra z rodz.)               

Wtorek  19 październik 2021 

  7.00 – śp. Mirosławę Niestrawską (od siostry Bernadetty)   

18.30 – śp. Stanisławę Milenę Władysława Franciszka Pawła Miernickich zm. Pasiów Kwiatkowskich Musialskich

             Miernickich Piesyków ks. kan. Hieronima Muczka  

              

Środa 20 październik 2021 – św. Jana Kantego 

  7.00 – śp. Zofię (21r) Zygmunta Nawrockich i zm. z rodz.

           – śp. Irenę Busz (od sąsiadów Szymczaków) 

18.30 – śp. Danutę (6r) Macieja (3r) Kożuchowskich 

           – śp. Czesławę Balcer (od wnuczki Kasi i Małgosi z rodz.) 

 

Czwartek 21 październik 2021 – Dzień Nauczyciela 

   7.00 – śp. Urszulę Błaszczyk i zm. dziadków 

            – śp. Teresę Urna (od córki Marii z Michałem)  

18.30 – śp. Henryka Pawła Mariannę Ludwika Bednarek Zdzisława Bronisława Kot Zofię Zygmunta Karola Gol

  1. z rodziny Stanisława Chudy  

            – śp. Danielę Foltynowicz (od męża Stanisława i syna Mariusza z rodz.)                          

Piątek 22 październik 2021 – św. Jana Pawła II 

  7.00 – śp. Ewę Kędziora (od stryja Eugeniusza) 

           – śp. Helenę Liberską (od Marii Handke z rodz.)   

18.30 – śp. Kazimierza (22r) Anielę Jakuba Kaniewskich Konstancję Czesława Foltynowicz Helenę Kazimierza 

             Janinę Kazimierza Hądzelek zm. dziadków z obu stron   

           – śp. Gabrielę Dudkowiak Krzysztofa Popławskiego (od rodz. Kokocińskich z Gumienic) 

 

Sobota 23 październik 2021 – św. Jana Kapistrana  

  7.00 – śp. Mariannę Filipowską (od siostry Basi z rodz.) 

           – śp. Józefa Patalas (od żony) 

18.00 – śp. Ryszarda Zygnera (od rodz. Maćkowiaków Chamerskich i Poniatowskich)  

           – śp. Władysławę Wolną (od syna Janusza z żoną i córką) 

 

Niedziela 24 październik 2021 – XXX  niedziela zwykła 

  7.30 – śp. Mariana Pernaka Klarę Romana Romka Elżbietę Andrzejewskich Krystynę Mieczysława 

              Zbyszewskich Annę Eisop zm. z rodz. Pernak i Foltynowicz 

  9.00 ZA  PARAFIAN 

10.45 – śp. Teodora Władysławę Ryszarda Jerzego Nojman zm. z rodz. Nojman i Jagodzińskich 

15.00 Msza św. w intencji wszystkich członków żywego różańca naszej parafii 

18.00 – śp. Czesławę Roszczak (od sąsiadów Idkowskich i Wroniaków)