apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek  25 październik 2021 

  7.00 – śp. Bronisławę (19r) Alfonsa Wojciecha Sierszulskich zm. dziadków i rodzeństwo z obu stron   

           – śp. Mariana Miedzińskiego (od Woźniaków ze Siedmiorogowa I)  

18.30 – śp. Hannę Teresę Edmunda Mikstackich Antoniego Wardyńskiego 

           – śp. Marka Płowy (1r) (od bratanka Patryka z rodz.) 

 

Wtorek  26 październik 2021 

  7.00 – śp. Władysława Skowrońskiego (od Zarządu Wojewódzkiego PSL i Andrzeja Grzyba) 

  7.30 – śp. Mariana Pernak (od sąsiada) 

18.30 – śp. Marię Stefana Drobnik Bogdana Buszę Władysławę Wandę Jana Herwart Irenę Władysława Mróz  

19.00 – śp. Pawła Adamka (1r) zm. rodziców i dziadków 

              

Środa 27 październik 2021 

  7.00 – śp. Stanisława Kaniewskiego (od rodz. Lisieckich)  

           – śp. Stefana Wyzuj (od brata Jarosława z rodz.) 

18.30 – śp. Pelagię (9r) Antoniego (22r) Arkadiusza Damiana Marcinkowskich i o zdrowie w rodzinie 

           – śp. Józefa Nyczkę (od siostrzeńców Józefa i Andrzeja z rodzinami)   

 

Czwartek 28 październik 2021 – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

   7.00 – śp. Tadeusza Tomczaka (im) 

            – śp. Marię Fabisiak (od rodz. Rauchutów z Kromolic) 

18.30 – śp. Stanisławę Nowacką (od Tomczaków z Głuchowa i Danki Tomczak z rodz.) 

    – śp. Tadeusza Wiktorię Jana Feliksa Walczak Walerię Tomasza Filipiak zm. z rodz. ks. kan. Hieronima Muczka                          

Piątek 29 październik 2021 

  7.00 – śp. Macieja Antoninę Andrzejewskich Sławomirę Władysława Danutę Macieja Zbigniewa Korzuchows

           – śp. Czesławę Urna (od Kaczmarków Raczkiewiczów z Krotoszyna Hanny Anieli Mielcarek z Mokronosu 

18.30 – śp. Damianę (1r) Leona Bartkowiak Franciszka Gawlika s. Radosławę Sobecką dusze w czyśćcu cierpią  

           – śp. Kamila Domańskiego

Sobota 30 październik 2021 

  7.00 – śp. Tomasza Kosmalskiego (od pracowników Przedszkola w Pogorzeli i Głuchowa) 

           – śp. Tadeusza Dymarskiego (od siostry Stefani z córkami Agnieszką Justyna Urszulą z rodzinami)   

15.00 – z ok. 45 r ślubu Elżbiety i Tadeusza z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie 

17.00 – z ok. 40 r. ślubu Krystyny i Zdzisława  z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie  

18.00 – śp. Krystynę Stanisława Idkowskich zm. Idkowskich Rudyńskich i Lewandowskich 

           – śp. Helenę Jakubowską (od syna Sylwestra z żoną) 

Niedziela 31 październik 2021 – XXXI  niedziela zwykła 

  7.30 – śp. Stanisławę (9r) Władysława Bolewickich i zm. z rodz.  

  9.00 – śp. Kamila Domańskiego (1r) 

10.45 – śp. Franciszka Mariannę Robakowskich Stefana Stanisławę Juskowiak Bernarda Gruchot Gabrielę Jacka

              Stasińskich zm. z rodzin s. Radosławę Sobecką  

18.00 – śp. Jana Pelagię Józefa Teresę Stanisława Kazubek Ignacego Władysławę Gawron Franciszka Irenę  

             Danutę Czaprackich Janinę Bogdana Dytrych Edwarda Józefę Władysława Pluta i zm. z rodz.