apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek  27 lipiec 2020 

  7.00 – śp. Zuzannę Laskowską (od Bogdana i Krystyny Laskowskich)  

18.30 – śp. Jerzego Feledziaka Jadwigę Franciszka Rogalków i zm. z rodz. 

 

Wtorek  28 lipiec 2020 

  7.00 – śp. Katarzynę (28r) Edwarda Krystkowiak Henryka Mariannę Józefa Fengler zm. dziadków

             z obu stron ks. Prał. Stanisława Jezierskiego dusze w czyśćcu cierpiące 

18.30 – śp. Jadwigę (8r) Józefa Linkiewicz Irenę Antoniego Adama Kaniewskich Jolantę Majcher

  1. dziadków  

 

Środa  29 lipiec 2020 – św. Marty 

  7.00 – śp. Zofię Feliksa Domańskich Stefana Paterka 

18.30 – śp. Franciszka Nowickiego (4r) i zm. z rodziny 

 

Czwartek 30 lipiec  2020 

  7.00 – śp. Władysławę Jolantę Alinę Feliksa Sobańskich i zm. z rodz. 

18.30 – śp. Edwarda Szelejewskiego (od córki Jolanty z mężem dziećmi i wnukami)  

             

Piątek 31 lipiec 2020 – św. Ignacego z Loyoli 

  7.00 – śp. Michała Kieliszkowskiego (od Żanety Eweliny Adrianny z rodzinami)  

18.30 – przez wstawiennictwo Matki bożej i św. Jana Pawła II z podz. za odebrane łaski 

             z prośbą o Boże bł. opiekę i przemianę serc w rodzinie 

             

Sobota 01 sierpień 2020 

  7.00 – śp. Jadwigę Lekowską (od Józefa Waligóry z rodziną)  

14.00 – ślub Żanety Walczak i Jana Kaczmarka 

15.00 – ślub Marty Nawrockiej i Marcina Minty 

16.30 – chrzest Leona Stodolnego i roczek Marii Grzelczak  

18.00 – śp. Władysława Saracena (od córki Grażyny z rodz.) 

              

Niedziela 02 sierpień 2020 – XVII Niedziela Zwykła 

  7.30 – śp. Pelagię Mariana Michała Edwarda Bartkowiak zm. z rodz. Bartkowiak i Parużyńskich Wunsz

             Antoniego Gargula 

  9.00 – śp. Konstancję Roman Sieńskich Marię Jana Helenę Nawrot i zm. z rodzin  

10.45 – śp. Kazimierę Tomczak (3r) i zm. z rodziny

18.00 – z podz. Bogu Ojcu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę oraz za zmarłych z rodz. 

             i dusze w czyśćcu cierpiące