apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

Poniedziałek  30 marzec 2020 

  7.00 – śp. Bogdana Mikołajczyka (od Adama Mariusza Florkowskich Eweliny Kępy z rodzinami) 

18.00 – śp. Alfonsa Krajkę (od rodz. Kusiciel z Pogorzeli rodz. Krajków z Domachowa)   

18.30 – śp. Stanisławę (24r) Jadwigę (26r) Kazimierza Szecel zm. z rodz. Szecel Solarskich i Płowy

 

Wtorek  31 marzec 2020 

  7.00 – śp. Małgorzatę Bednarek (od siostry Urszuli z rodz.) 

18.00 – śp. Marię Sowula Marię Czajczyńską Stanisława Mariusza Andrzeja Antoninę Majchrzak zm. z rodz.   

18.30 – śp. Ryszarda Wołodźko (od syna Gerarda z rodz.)  

 

Środa  01 kwiecień 2020 

  7.00 – śp. Elżbietę Mikołajczyk (od szwagierki Barbary Mikołajczyk z rodz.)  

18.00 – śp. Katarzynę Tadeusza Lehman Helenę Aniceta Sierszulskich zm. z rodz.  

18.30 – śp. Wandę Rybczyńską (od Henryka z żoną od Rybczyńskich z Suśni i Przybyszewskich z Głuchowa)    

            

Czwartek  02 kwiecień 2020 

  7.00 – śp. Helenę Staroszczak (od syna Teofila z żoną i synem z Kobylina)   

18.00 – śp. Cecylię Mieczysława Mariana Stefanię Edmunda Przybylskich Agnieszkę Wojciecha Roszczak 

18.30 – śp. Halinę Urbaniak (od pracowników firmy Bolsius zmiana C)  

 

  Piątek  03 kwiecień 2020

  7.00 – śp. Edytę Szczepaniak (1r) Tadeusza Szczepaniaka (od syna Zbigniewa z żoną)  

16.30 – śp. Teresę Nawrocką (od Cecylii Jerzego Golejewskich z rodz.)    

18.00 – śp. Bogdana Dytrych (od kolegi Jana koleżanek Ewy Wiesławy Kazimiery z rodzinami)  

21.00 – w intencji mieszkańców Elżbietkowa i Łukaszewa  

 

Sobota  04 kwiecień  2020 

  7.00 – śp. Annę Franciszka Ptasznik Teresę Stanisława Nadolnych   

13.00 – chrzest 

15.30 – z ok. 50 r. ślubu Bożeny i Jana z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie   

16.30 – z ok. 40 r ślubu Urszuli i Eugeniusza z podz i prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę w rodzinie      

18.00 – śp. Franciszka Eugeniusza Małgorzatę Kusiciel Jadwigę Bolesława Radajewskich Zofię Masłowską    

             Romana Jankowiaka Hieronima Klepackiego 

18.45 – śp. Zygfryda Leona Walentynę Foltynowicz Jakuba Władysławę Woźniak Edwarda Łapacz  

            

Niedziela 05 kwiecień 2020 – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

  7.30 – śp. Stanisława Nowaczyka Telesfora Kordek Jerzego Wasielewskiego 

  9.00 ZA  PARAFIAN 

10.45 – śp. Tadeusza Tomczaka zm. z rodz. Szczęsnych Bogacz ks. kan. Hieronima Muczka s. Radosławę Sobecką   

15.15 – śp. Mariannę Walentego Bachorz  

18.00 – śp. Karola Jańczak (3r)