apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

Jak mogę znaleźć Boga - how to find the God

1. Trwa październik miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii:
– dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30
– dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku do piątku o godz. 18.00
– w soboty i niedziele o godz. 17.30
2. Nowenna do św. Michała Archanioła w poniedziałek z różańcem
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 9.00 i wieczorem z różańcem
4. W piątek Nowenna do św. Jana Pawła II w łączności z różańcem

5. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. To czas naszej szczególnej pamięci o zmarłych.
Będziemy nawiedzać ich groby, zapalać znicze i składać kwiaty. Najpiękniejszą formą pamięci jest modlitwa.
Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk bliskich zmarłych, których polecamy w modlitwie
Kościoła w tzw. wymieniankach. Modląc się za zmarłych dziękujemy za ich życie, za dobro, które wnieśli,
prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba. My też kiedyś po naszej śmierci będziemy
potrzebowali i oczekiwali na taką modlitwę, na zamawiane za nas Msze św., na zyskiwane odpusty i pamięć
w wymieniankach. Wymienianki roczne można składać dziś w zakrystii i Biurze Parafialnym.
Wymienianki jednorazowe można składać w kościele w kopercie do koszyczka.
Kartki na wymienianki jednorazowe u ministrantów przed kościołem.
Z racji uroczystości Wszystkich Świętych przypominam także o konieczności przedłużania tzw. pokładanego
za miejsce na cmentarzu po upływie 20 lat.

6. W Uroczystość Wszystkich Świętych za tydzień Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.45, 13.30 i 18.00
Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu Msza św. w kościele o godz. 13.30
W tym roku znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem.
W trosce o życie i zdrowie nas wszystkich bardzo proszę o rozłożenie nawiedzenia grobów na dni poprzedzające
1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. 1 listopada nie będzie nabożeństwa za naszych zmarłych
na cmentarzu. Pozostawiamy cmentarze, zgodnie z zaleceniem księży biskupów, jedynie do modlitwy indywidualnej przez cały dzień. Wieczorem nie będzie też różańca na cmentarzu, odmówimy go w kościele
razem z wymieniankami o godz. 17.30
Stolica Apostolska w tym roku, w związku z pandemią, zmienił zasadę uzyskiwania odpustu zupełnego.
Odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać prze cały listopad (a nie tylko od 1 do 8 listopada) za nawiedzenie cmentarza, udział we Mszy Św. komunię i modlitwę za zmarłych i w intencjach Ojca św.
Osoby chore i starsze nie muszą osobiście odwiedzić cmentarza.
W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami ogłoszono dyspensę od obowiązku udziału
we Mszach św. niedzielnych i święta nakazane. W tej wyjątkowej sytuacji zamiast modlitwy na cmentarzach
i kościołach łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem
radia i telewizji.

7. U ministrantów przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Opiekun”, „Przewodnik”, „ Gość niedzielny”
Są już kalendarze cegiełki na seminarium na 2021 rok. Cena 5 zł.
8. Zamierzają zawrzeć związek małżeński:
Mikołajczyk Małgorzata zam. Głuchów , Mikołajczyk Dominik zam. Głuchów – zapowiedź I