apartamenty Czarna Góra programowanie Pogorzela. Programista Krotoszyn Koźmin programowanie stron internetowych

W związku z trwającym stanem epidemii zapraszam do łączności duchowej poprzez
transmisje internetowe Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła parafialnego:

Jak dobrze przeżyć Mszę św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu?

 

 1 Na stole nakrytym białym obrusem przygotuj krzyż, zapalone świece, księgę Pisma św. 

    Wycisz się, wzbudź w sercu intencję, w jakiej pragniesz się modlić i ofiarować swoje 

    uczestnictwo we Mszy św. 

 

2 Zgromadźcie się najlepiej całą rodziną. Pamiętajmy przy tym o słowach Jezusa: „Gdzie dwóch

   albo trzech zebranych jest w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

 

3 Nie wykonujcie równolegle innych czynności np. gotowanie, sprzątanie, picie kawy,

   przeglądanie stron internetowych. Niewyobrażalne byłoby to w kościele. Mimo, że siedzimy 

   we własnym pokoju, mamy poczuć, że teraz jest czas święty, czas mojego spotkania z Bogiem.

   Inne rzeczy i sprawy mogą poczekać. Nie rozmawiamy miedzy domownikami. 

   Telefony i inne przedmioty mogące rozpraszać, odłóżmy na bok.  

 

4 Nie bójmy się na głos odpowiadać na kolejne wezwania kapłana, czy śpiewać pieśni 

   z organistą (jak normalnie czynimy to w świątyni). 

 

5 Pomocne jest przyjmowania odpowiedniej postawy ciała np. stojącej podczas Ewangelii, 

   siedzącej na czytaniach i homilii, klęczącej w czasie przeistoczenia. 

 

Jak przyjąć Komunię świętą duchowo?  

 

1 Mogę to zrobić gdy nie mam możliwości przyjęcia Jej sakramentalnie, spożywając Ciało 

   i Krew Chrystusa pod postacią chleba i wina. Taka sytuacja jest w czasie trwania epidemii 

   koronawirusa. Obowiązuje wtedy dyspensa Biskupa i duszpasterze zachęcają nas do

   pozostania w domu, by nie zarazić się wirusem i niepotrzebnie nie narazić innych ludzi.

 

2 Konieczny jest stan łaski uświecającej (brak grzechu ciężkiego, czyli świadomego

   i dobrowolnego przekroczenia przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej).  

 

3 Wzbudź w sobie gorące pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem. Wyraź je w swoich 

   myślach, własnymi słowami lub odmawiając poniższa modlitwę:

                  „ Panie Jezu, wierzę w twoja obecność w Eucharystii. Kocham Cię! 

                     Żałuję za wszystkie grzechy, którymi Cię zraniłem.

                     Przyjdź do mojego serca! Oddaję Ci całe swoje życie! 

                     Spraw bym nigdy nie odłączył się od Ciebie…”   

4 Podziękuj za dar udzielony ci przez Pana własnymi słowami lub znaną modlitwą.